Loading

aktuality

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Spišská Stará Ves

Dňa 02.09.2018 sa pretek na vodnej nádrži Červený Kláštor NEUSKUTOČNÍ!

                                                                                                                 MOSRZ Spišská Stará Ves

POZVÁNKA

      Výbor MO SRZ Spišská Stará Ves Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu našej organizácie,
ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 11.03.2018 o 14.00 hod, v  rybárskom dome  v Sp. Starej Vsi.
Program:    
•    Otvorenie
•    Voľba komisií /mandátovej,návrhovej/
•    Správa mandátovej komisie
•    Správa o činnosti MO SRZ Sp. Stará Ves   
                            -vyhodnotenie plánu hlavných úloh roku 2017
                            -správa hospodára – zarybnenie 2017 a plán zarybnenia 2018
•    Správa o hospodárení organizácie za rok  2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
•    Správa kontrolnej komisie za rok 2017
•    Plán hlavných úloh na rok 2018
•    Voľby členov výboru, kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ
•    Prestávka
•    Správa volebnej komisie
•    Diskusia
•    Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
•    Záver 
         
V Spišskej Starej Vsi  07.02.2018                 

Za výbor MO SRZ SSV
Ing. Anton Kanda – tajomníkDAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A ZÍSKATE POUKÁŽKU NA 5% ZĽAVU