Loading

aktuality

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Spišská Stará Ves

POZVÁNKA

      Výbor MO SRZ Spišská Stará Ves Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu našej organizácie,
ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 11.03.2018 o 14.00 hod, v  rybárskom dome  v Sp. Starej Vsi.
Program:    
•    Otvorenie
•    Voľba komisií /mandátovej,návrhovej/
•    Správa mandátovej komisie
•    Správa o činnosti MO SRZ Sp. Stará Ves   
                            -vyhodnotenie plánu hlavných úloh roku 2017
                            -správa hospodára – zarybnenie 2017 a plán zarybnenia 2018
•    Správa o hospodárení organizácie za rok  2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
•    Správa kontrolnej komisie za rok 2017
•    Plán hlavných úloh na rok 2018
•    Voľby členov výboru, kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ
•    Prestávka
•    Správa volebnej komisie
•    Diskusia
•    Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
•    Záver 
         
V Spišskej Starej Vsi  07.02.2018                 

Za výbor MO SRZ SSV
Ing. Anton Kanda – tajomníkDAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A ZÍSKATE POUKÁŽKU NA 5% ZĽAVU