Loading

Dokumenty

Dokumenty

 preteky2 Organizačný výbor: Garant rady: Riaditeľ preteku: Ing. Rastislav Kováčik

Hlavný rozhodca: Ján Polák Technický vedúci: Ján Kozub, ml.

Sektorový rozhodca: Ing. Anton Kanda

Bodovacia komisia: Ing. Anton Kanda

Prezentácia: Mgr. Mária Bolcarová Mgr. Monika Plevíková

Zdravotný dozor: MUDr. Ján Laskovský

Technické údaje: 1. 0. ročník Pretek Troch korún – LRU-mucha

2. Koná sa 26.apríla 2015 P.V. VN Červený Kláštor

3. Zraz pretekárov VN Červený Kláštor

4. Výskyt rýb: PP, PD, Sivoň potočný

5. Bodované ryby: podľa pravidiel LRU-mucha

6. Štartovné: 10,00EUR

7. Občerstvenie zabezpečené na rybníku formou bufetu Registrovaní pretekári – prihlášky zaslať písomne alebo emailom.

Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 26.3.2015 na adresu: Ing. Anton Kanda, Štúrova 239/147, 061 01 Spišská Stará Ves.

Email: kanda@srzssv.sk .

Pretekár bude zaregistrovaný až po úhrade štartovného !!!

Po tomto termíne nebudú registrovaní pretekári uprednostňovaní.

Pred ďalších záujemcov o pretek je dátum uzávierky prihlášok a úhrada štartovného do 20.4.2015. V správe pre adresáta uviesť čitateľne mená súťažiacich.

Cena pretekára, ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia, prepadá usporiadateľovi.

Nahlásený pretekár, ktorý neoznámi neúčasť do 24.4.2015 stráca nárok na vrátenie štartovného.

3 Časový rozvrh preteku: Nedeľa – 26.apríla 2015 05:30 – 06:30 Prezentácia – losovanie 06:30 – 06:45 Zahájenie 06:45 – 07:15 Presun na vylosované stanovištia 07:15 – 08:10 1. KOLO 08:10 – 08:20 Presun na stanovištia 08:20 – 09:15

2. KOLO 09:15 – 09:25 Presun na stanovištia 09:25 – 10:20

3. KOLO 10:20 – 10:30 Presun na stanovištia 10:30 – 11:25

4. KOLO 11:25 – 13:00 Obed 13:00 – 13:15 Presun na stanovištia 13:15 – 14:10

5. KOLO 14:10 – 14:20 Presun na stanovištia 14:20 – 15:15

6. KOLO 15:15 – 16:10 Presun na stanovištia 16:10 – 17:05

7. KOLO 17:05 – 17:15 Presun na stanovištia 17:15 – 18:10

8. KOLO 18:10 – 19:20 Vyhlásenie výsledkov 4 Vyhodnotenie úlovkov Ryby sa nemerajú, len sa ukazujú okrem výnimiek uvedených nižšie.

Pokiaľ chce pretekár hodnotiť ulovenú rybu, musí ju podobrať do podberáku a v ňom ukázať rozhodcovi (ktorý ju potvrdí ako hodnotiteľnú) a v podberáku pustiť späť do vody, na rybu sa zbytočne nesiaha a nedáva na zem. Pretekár musí v každom kole zmerať aspoň jednu (tzv. prvú ) rybu pre potreby vyhodnotenia v prípade zhodného počtu ulovených rýb s ostatnými pretekármi.

Do bodovacieho lístka zapisuje určený rozhodca každú hodnotiteľnú rybu ako 1 kus s uvedením druhu ryby a to vždy na nový riadok. Každý zápis potvrdzuje svojim podpisom pretekár. Do bodovacieho lístka sa môže zaznamenať dĺžka maximálne troch rýb (ryba sa meria v sieťke podberáku pre zamedzenie poškodenia, meranie vykoná určený rozhodca). Poradie pretekárov v sektore v jednotlivých kolách sa určuje podľa počtu ulovených rýb zapísaných v bodovacom lístku. Ako doplnkový údaj pre určenie poradia pretekárov sa zhodným počtom úlovkov v sektore a kole slúži dĺžka najdlhšej ulovenej ryby pretekárom v sektore a kole. Pri zhodnej dĺžke sa porovnáva druhá najdlhšia ryba, prípadne podľa potreby tretia. Pokiaľ by aj pri tomto porovnaní došlo k rovnakým výsledkom, obsadia pretekári rovnaké umiestnenie a ďalšie poradie pretekárov v sektore a kole sa posúva o počet pretekárov na zhodnom mieste (napr. ak sú dvaja pretekári na 3. mieste, ďalší pretekár je na 5. mieste). Pretekár, ktorý v danom kole neuloví rybu, má poradie rovnaké ako počet pretekárov v sektore v ktorom je najväčší počet pretekárov daného preteku. 5 Všeobecné ustanovenia Tréning na vytýčenej trati je možný 19.4..

Preteká sa 26.4.2015 podľa pravidiel LRU-mucha a jeho modifikácii. Dĺžka podberáku je dovolená do dvoch metrov. Pretekári budú rozdelený na polovicu do dvoch skupín A a B pri losovaní, maximálne v skupine však 64. Pretekári v každej skupine budú rozdelení do 2 sektorov po max. 32. pretekároch.

Pri 128 pretekároch bude rozdelenie napr.: Sektor I. – 1 – 32 Sektor II. – 33 – 64 Počet sa bude meniť podľa počtu prihlásených a rozlosovanie bude zverejnené pred pretekom. V každom sektore budú pretekári vyhodnocovaný medzi sebou a budú mať poradie napr. od 1. do max. 32. miesta. Výsledok pretekára bude hodnotený súčtom umiestnený so štyroch kôl. Dĺžka štandov od 5 do 7m, skupina A a B. Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa za každého počasia.

Maximálny počet pretekárov je 128.

Ubytovanie: Penzión Pltník, Červený Kláštor, +421915890937, www.penzionpltnik.sk Informácie o preteku: Ing. Anton Kanda, +421915320215 Ing. Rastislav Kováčik, +421948517627 Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov Výbor MO SRZ Spišská Stará Ves

Zoradiť:
Počet na stranu:

Prázdna kategória

Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A ZÍSKATE POUKÁŽKU NA 5% ZĽAVU